Lokal na kulturę

Inne wydarzenia INNE
WYDARZENIA

Opis lokalu OPIS
LOKALU

Klub Jagielloński

Sienkiewicza 36

https://klubjagiellonski.pl/

Miejski HUB, ośrodek Studiów o Mieście, prowadzenie otwartych spotkań z kulturą, warsztaty dla licealistów w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu, prowadzenie działań na rzecz uczniów szkół średnich.

Klub Jagielloński

Naszą ambicją jest stworzenie miejsca spotkań i dyskusji, dlatego od wiosny 2017 ruszamy z serią otwartych spotkań dotyczących kultury sensu largo oraz uruchamiamy filię krakowskiego projektu Noc Książki.

Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.