SPRAWDŹ
CO SIĘ DZIEJE W LOKALACH

ODEON Koszutka

Iłłakowiczówny 9

więcej
o lokalu

Wieczór melomana: motywy zimowe (muzyka & obraz), godz. 19:30

data: 02 marca 2020

Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.