SPIS
LOKALI

ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja XI

POWIERZCHNIA 24,35 m2

Centrum kul;tury cyfrowej dla najmłodszych (nauka dzieci twórczego korzystania z nowych technologii m.in. zajęcia z podstaw programowania, grafiki komputerowej, social mediów oraz przedsiębiorczości).

Studio IT (projektowanie gier, stron internetowych, aplikacji szkoleniowych opartych na technologii wirtualnej rzeczywistości).

POWIERZCHNIA 34,00 m2
POWIERZCHNIA 105,14 m2 + piwnica* - 14,96 m m2

Miejsce wydarzeń kulturalnych audiowizualnych, muzycznych oraz wystaw (m.in. rozrywek intelektualnych PubQuiz, koncertów, spotkań literackich, pokazów filmowych, wystaw prac artystów, rozrywek gier planszowych i video).

Klubokawiarnia.

POWIERZCHNIA 88,67 m2

Realizacja projektu "Scena za szybą" - organizacja wydarzeń kulturalnych (m.in. koncertów muzyki kameralnej, wernisaży, pokazów filmowych) oraz kursów i warsztatów muzycznych.

Kawiarnia.

Sala prób dla muzyków z mini studiem nagrań.

POWIERZCHNIA 361,63 m2


ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja X

POWIERZCHNIA 67,44 m2

Zabawopracownia (przestrzeń co-workingowa połączona z możliwością skorzystania z opieki i zajęć artystycznych dla dzieci), organizacja wystaw, koncertów, performansów, sesji muzykoterapeutycznych i arteterapeutycznych, warsztatów i szkoleń kompetencyjnych skierowanych do terapeutów, artystów i nauczycieli

POWIERZCHNIA 81 m2

Otwarta pracownia artystyczna(projektowa) - modowa, przestrzeń co-workingowa dla artystów zajmujących się modą i designem, organizacja warsztatów z zakresu mody i designu dla profesjonalistów i amatorów, organizacja wystaw artystycznych (fotografia, grafika, rękodzieło), sesji fotografii artystycznej.

POWIERZCHNIA 94,59 + 27,47 m2

Organizacja imprez artystycznych i zajęć warsztatowych (wernisaże, warsztaty plastyczne, muzyczno-wokalne, małe formy teatralne, zajęcia nawiązujące do antropologii kultury, kameralne wydarzenia muzyczne, literackie spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wykłady, pogadanki), gastronomia - kawiarnia, sprzedaż prac artystycznych.

POWIERZCHNIA 26,91 m2 m2
POWIERZCHNIA 32,26 + piwnica 16,26 m2


ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja IX

POWIERZCHNIA 150,18 + 36,28 m2

Kino-teatr oraz studio filmowe: realizacja spektakli teatralnych, etiud, pokazy filmowe, koncerty, organizacja warsztatów twórczych, prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów i szkoleń, galeria, realizacja filmów fabularnych, teledysków i innych form filmowych, organizacja półkolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży.


Działalność uzupełniająca: dom medialny (produkcja i realizacja filmów reklamowych, korporacyjnych, szkoleniowych itp. na zlecenie firm).

POWIERZCHNIA 49,76 m2

Projekt pn. "alternatywny Dom Kultury":
- cykliczne warsztaty tematyczne (plastyczne, rękodzieła, muzyki świata, z antropologii kultury, dziennikarskie - dla młodzieży szkolnej),
- organizacja wernisaży, wystaw - głownie fotograficznych młodych twórców (z nadrzędnym kierunkiem promowania twórców ze Śląska),
- dyskusyjny klub filmowy,
- czytelnia społeczna i spotkania autorskie w ramach klubu książki,

Działalność uzupełniająca: kursy i szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - dla seniorów, produkcja obróbki materiałów filmowych i fotograficznych, wykorzystania oprogramowania typu open source, grafiki komputerowej, obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku, montażu materiałów wideo oraz tworzenia materiałów graficznych, kompetencji cyfrowych i umiejętności zarządzania systemami danych.

POWIERZCHNIA 51,72 m2
POWIERZCHNIA 61,80 m2
POWIERZCHNIA 77,76 m2
POWIERZCHNIA 79,16 m2

Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach, teorii muzyki oraz rytmiki, organizacja popisów muzycznych uczniów i profesjonalnych muzyków.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja VIII

POWIERZCHNIA 47,84 m2

Zwycięzca:
Dagmara Cieślak Brift

Przeznaczenie:
Organizacja warsztatów rękodzieła (filcowanie, malowanie tkanin, sitodruk, szycie, tkanie, projektowanie ubioru, obuwia i torebek), spotkań artystów z nietypowymi pasjami. Pogadanki o historii sztuki wraz z prezentacją światowych twórców. Wystawy prac powstałych na warsztatach.
Działalność uzupełniająca: projektowanie i sprzedaż ubioru, toreb, spersonalizowanych zabawek.

POWIERZCHNIA 78,28 m2

Zwycięzca:
Alex Kwoka

Przeznaczenie:
Organizacja zajęć, spotkań i imprez mających na celu przybliżenie zagadnień związanych z kulturą hip hop poprzez:
- zajęcia taneczne - breakdance, hip-hop, otwarte zajęcia treningowe, warsztaty taneczne,
- zajęcia muzyczne - realizacja dźwięku, zajęcia dj-skie, warsztaty rap i bratbox,
- zajęcia liryczne - sporządzanie własnych tekstów piosenek hip hopowych
- zajęcia plastyczne- strett art i graffiti
- panele dyskusyjne i wykłady

Działalność uzupełniająca: sprzedaż artykułów dla tancerzy i plastyków oraz literatury tematycznej i czasopism branżowych.

POWIERZCHNIA 90,74 m2

Zwycięzca:
Stowarzyszenie Artyści Tułacze

Przeznaczenie:
Teatr kameralny i centrum kulturowe - Teatr Młody (przeprowadzanie prób teatralnych, tanecznych, muzycznych, wystawianie teatralnych spektakli, wernisaży, muzycznych rewii, kameralnych koncertów, poetyckich wieczorów, studio nagrań organizacja warsztatów artystycznych - teatralnych, wokalnych, plastycznych).

Działalność uzupełniająca: herbaciarnia.

POWIERZCHNIA 59,76 + 1,76 m2
POWIERZCHNIA 150,18 + 36,28 m2
POWIERZCHNIA 81,00 m2

Zwycięzca:
JayKay Katarzyna Depa-Tomczak

Przeznaczenie:
Projekt pn. "UNIKATY" - miejsce dla lokalnych twórców do prezentacji ich dorobku, do tworzenia i edukacji mieszkańców z zakresu projektowania biżuterii, wiedzy o złotnictwie, kolekcjonerstwie, kreowania produktu, socjal mediów i marketingu (warsztaty), miejsce spotkań twórców nowych technologii i przestrzeń kreatywna dla blogerów, niekomercyjne miejsce do sesji fotograficznych i kreowania wizerunku - porady stylistek, mała galeria - wystawy kolekcji biżuterii, narzędzi złotników i jubilerów, ilustracji.

Działalność uzupełniająca: pracownia złotnicza (tworzenie produktów związanych z węglem kamiennym i regionem)

POWIERZCHNIA 94,59 + 27,47 m2

Zwycięzca:
ROZKRĘCENI Teresa Sładek

Przeznaczenie:
Projekt pn. "KUŹNIA OBRAZU" - organizacja wystaw (galeria sztuki), cyklicznych spotkań z twórcami (tzw. "Czwartki fotograficzne w Kuźni")., prezentacji multimedialnych, zajęć dla dzieci przedszkolnych i młodszych szkolnych z zakresu historii fotografii i nauki fotografowania (wycieczka do fotografa i urodziny u fotografa), warsztatów fotograficznych dla seniorów.

Działalność uzupełniająca: studio fotograficzne, sprzedaż wystawionych w galerii prac.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja VII

POWIERZCHNIA 74,20 i 17,50 m2
POWIERZCHNIA 90,74 m2
POWIERZCHNIA 82,34 m2
POWIERZCHNIA 81,00 m2
POWIERZCHNIA 48,60 m2


ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja VI

POWIERZCHNIA 21,31 m2

Zwycięzca:
Nauczanie Języka Niemieckiego Tłumaczenia Tobiasz Janikowski, ul. Iłłakowiczówny 11a/2, 40-134 Katowice

Przeznaczenie:
Prowadzenie familijnego kina i teatru, świetlicy dla seniorów, galerię i organizację spotkań.

POWIERZCHNIA 22,00 m2

Zwycięzca:
mAch’o studio Joanna Jochymczyk, ul. Drzymały 13/2, 40-059 Katowice

Przeznaczenie:
Organizowanie warsztatów, wystaw, eventów społecznych oraz sprzedaż produktów związanych z upcyklingiem i ecodesignem, „klinika” starych mebli (renowacja i odnawianie – bez działalności warsztatowej).

POWIERZCHNIA 38,77 m2

Zwycięzca:
Fundacja Kultura Obrazu, ul. Bocianów 11/1, 40-522 Katowice

Przeznaczenie:
W lokalu funkcjonować będzie fotograficzne archiwum społeczne katowiczan, zawierające dawne i współczesne zdjęcia rodzinne wraz z towarzyszącymi im historiami, galeria oraz będą prowadzone warsztaty fotografoterapeutyczne.

POWIERZCHNIA 101,88 m2
POWIERZCHNIA 204,65 m2 + piwnica* - 34,51 m m2

Zwycięzca:
Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ, ul. Srebrna 1, 43-400 Cieszyn

Przeznaczenie:
Organizowanie wystaw, działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie sztuki i kultury współczesnej oraz nowych mediów. W lokalu działać będzie galeria sztuki współczesnej, centrum edukacyjne (kursy, warsztaty artystyczne i pracownie tematyczne) oraz czytelnia z kawiarenką.

POWIERZCHNIA 38,88 m2
POWIERZCHNIA 37,40 m2 + piwnica* - 14,98 m2 m2


ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja V

POWIERZCHNIA 55,04 m2

Zwycięzca:
Home & art Sp. z o.o., 41-500 Chorzów ul. Chałupki 19/2

Przeznaczenie:
”Warsztaty non profit” z rysunku, grafiki, malarstwa oraz wzornictwa, dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz „Galeria Sztuki”. Warsztaty poprowadzą artyści o uznanym dorobku twórczym oraz wykładowcy wyższych uczelni m.in. ASP i Politechniki. Ponadto oferent planuje uruchomienie  warsztatów tanecznych, w tym baletowych. Warsztaty mają na celu dotarcie do jak największej liczby społeczeństwa śląskiego, przy czym pierwszeństwo do udziału w zajęciach będą mieli mieszkańcy Katowic. Ze względu na konieczność samofinansowania ww. działalności oferent planuje prowadzenie działalności komercyjnej w formie galerii sztuki stwarzającej możliwość nabycia prezentowanych dzieł.

POWIERZCHNIA 29,92 i 21,64 m2

Zwycięzca:
Fundacji IMP, 54-206 Wrocław ul. Legnicka 65

Przeznaczenie:
stworzenie „Institute of Music Performance” (zwanego dalej „IMP”). Będzie to innowacyjna instytucja edukacyjno-kulturalna, zapewniająca unikatowe warunki artystycznego rozwoju w kontekście muzyki kreatywnej, mającej  swe podstawy zarówno w jazzie jak i muzyce poważnej. W jej ramach działalności oferent zamierza prowadzić edukację indywidualną w zakresie gry instrumentalnej, edukację zbiorową w zakresie praktyk estradowych i kameralne wydarzenia koncertowe. Do współpracy planuje zaprosić przedstawicieli znanych zagranicznych uczelni. IMP stawia sobie za cel uzupełnienie luk programowych publicznego szkolnictwa artystycznego  oraz wszechstronny rozwój osobowości artystycznej. Proponuje unikatową formułę zajęć indywidualnych oraz konsultacji on-line w ramach tzw. IMP Hybrid Learning, możliwość rejestracji audiowizualnej postępów edukacyjnych adepta, dbałość o wysoką jakość nauczania oraz bazowanie na autorskich, indywidualnych programach edukacyjnych.

POWIERZCHNIA 36,33 m2
POWIERZCHNIA 71,77 m2
POWIERZCHNIA 56,18 m2
POWIERZCHNIA 67,44 m2

Zwycięzca:
Rawmedia Katarzyna Szczytowska, 40-048 Katowice ul. Kościuszki 47/4

Przeznaczenie:
galeria sztuki z mikro-kawiarnią, miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy, w którym będą odbywały się warsztaty, spotkania dla dzieci, młodzieży i osób starszych.  Zaproponowany zakres działalności  zostanie oparty na współpracy z katowickimi artystami i działaczami społecznymi. Dla lokalnej społeczności planuje się prowadzenie wieczorów gier planszowych, darmowe kursy językowe dla młodzieży i dorosłych, spotkania dyskusyjne. Ponadto w lokalu będzie mieściła się  redakcja internetowego magazynu „#katolove.pl-dobra strona miasta”.

POWIERZCHNIA 27,61 m2
POWIERZCHNIA 122,61 m2
POWIERZCHNIA 134,71 m2

Zwycięzca:
Agencja Artystyczna Art Vibe Joanna Dolata,  ul. Wczasowa 20 , 62-300 Września

Przeznaczenie:
Centrum wokalno-instrumentalne (nauka śpiewu i gry na instrumentach), kursy improwizacji jazzowej dla wokalistów i instrumentalistów, warsztaty muzyczne, projekcje koncertów live i prezentowanie muzyki debiutantów, organizację festiwalu muzycznego młodych twórców, spotkania z muzykami jazzowymi, bibliotekę literatury muzycznej, prowadzenie zespołu wokalnego dla pań.

W ramach proponowanej działalności powstanie miejsce profesjonalnego kształcenia muzycznego dla wszystkich pasjonatów muzyki. Prowadzenie zespołu wokalnego dla pań stworzy alternatywę dla średniego pokolenia, dającą możliwość samorozwoju i spełnienia marzeń. Spotkania ze znanymi muzykami jazzowymi, pokazy filmów muzycznych, możliwość skorzystania z biblioteki muzycznej sprzyjać będzie propagowaniu  kultury muzycznej wśród mieszkańców naszego Miasta.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja IV

POWIERZCHNIA 83,31 m2

Najemca:
MUSARCHITECTS Adam Zwierzyński

Przeznaczenie:
Galeria  Światło-Forma, prowadzenie warsztatów / wykładów / prezentacji w zakresie powstawania neonów, ich historii oraz produkcja i sprzedaż lamp.

POWIERZCHNIA 147,72 m2

Najemca:
Stowarzyszenie Hackerspace Silesia

Przeznaczenie:
Prowadzenie warsztatów, prelekcji, platform wymiany wiedzy i doświadczeń, spotkań integracyjnych ze środowiskami akademickimi, naukowymi i przemysłowymi. Promocja i kształtowanie kultury  technicznej, realizacja projektów informatycznych, elektronicznych, artystycznych, tworzenie i utrzymywanie repozytorium wiedzy oraz działalność publicystyczna i wydawnicza.

POWIERZCHNIA 81,29 m2

Najemca:
Stowarzyszenie Klub Jagielloński

Przeznaczenie:
Miejski HUB, Ośrodek Studiów o Mieście, prowadzenie otwartych spotkań z kulturą, warsztaty dla licealistów w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu, prowadzenie działań na rzecz uczniów szkół średnich. ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja III

POWIERZCHNIA 54,93 m2

Najemca:
Muzeum Historii Gitary Tomasz Cierpisz

Przeznaczenie lokalu:
Muzeum historii gitary, handel instrumentami strunowymi, osprzętem oraz usługi serwisowe.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja II

POWIERZCHNIA 68,72 m2
POWIERZCHNIA 147,53 m2

Najemca:
Wytwórnia S.C. Małgorzata Chrobak, Barbara Michalik

Przeznaczenie lokalu:
Galeria i działalność gastronomiczna.ZWYCIĘZCY KONKURSU "LOKAL NA KULTURĘ" Edycja I

POWIERZCHNIA 117,74 m2
POWIERZCHNIA 44,41 m2


Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Tel. (+48 32) 2593-909, Fax. (+48 32) 2593-909, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
Serwis należy do Urzędu Miasta Katowice . © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.